Thoas Swallowtail, Ventral View
Photo by Karie Darrow, © Smithsonian Institution

Papilio thoas, Thoas Swallowtail, Ventral View

Close Window