Thoas Swallowtail, Dorsal View
Photo by Karie Darrow, © Smithsonian Institution

Papilio thoas, Thoas Swallowtail, Dorsal View

Close Window